Om os

Område Koglehuset ”Et godt sted at være, et trygt sted at lære”

Område Koglehuset

Område Koglehuset består af 3 institutioner på hver deres adresse. Alle institutionerne har beliggenhed i den østlige del af Holstebro, og vi har let adgang til grønne områder, som vi benytter så ofte som muligt.

Skovbørnehaven Myretuen

Skovbørnehaven Myretuen med plads til 49 børn. Myretuen har det grønne flag.

Koglehuset

Koglehuset er en integreret institution med plads til 24 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn. Koglehuset har også det grønne flag.

Børnehuset Lægårdvej

Børnehuset Lægårdvej er en integreret institution med plads til 24 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn. Børnehuset Lægårdvej er under uddannelse til Sangglad Mini.

BOX - Logo

Ledelsen består af leder og viceleder i Område Koglehuset.  Det er ledelsen i vores område, som har ansvaret for udviklingen, implementeringen og driften af vores lokale pædagogiske grundlag.

Vores pædagogiske grundlag er vores fælles ramme og fælles sprog, hvor vi har mulighed for at skabe en praksis, som vi finder mest fordelagtigt til det pædagogiske arbejde med vores børn i centrum.

Vores fælles opgave er, at lykkes med at alle vores børn trives, lærer og udvikler sig i en positiv retning, ligesom at de skal tilbydes flere udviklende fællesskaber.

Vores menneskesyn tager afsæt i, at alle mennesker har potentialer, og at disse potentialer skal udfoldes gennem relationer. Det pædagogiske personale etablerer og fastholder bæredygtige relationer til vores børn – både individuelt og i fællesskaber.

De udviklende fællesskaber fremmer vores børns trivsel og læring hos det enkelte barn, ligesom at det også fremmer læringen i den kontekst, barnet er en del af.

Barndommen har værdi i sig selv og derfor tager vores pædagogiske læringsmiljø også udgangspunkt i et børneperspektiv, uanset om det er hverdagssituationer, børneinitierede aktiviteter eller voksenplanlagte forløb.

Vores fokus er på alle børn, herunder også børn i udsatte positioner. Vi ønsker også at skabe en sammenhæng mellem vores pædagogiske grundlag og Børne- og Ungepolitikken i Holstebro Kommune: tryg opvækst, udviklende fællesskaber, sammenhæng og helhed, selvstændige valg, krop og bevægelse og kunst og kultur. Vores fælles pædagogiske grundlag har nogle centrale elementer som eksempelvis leg, børnefællesskaber og et bredt læringsbegreb. Det er baggrunden og forståelsen for den tilgang, hvor vi arbejder med vores børns trivsel, læring og sunde udvikling.

Vi sætter rammen for det pædagogiske læringsmiljø hele dagen, i rutinesituationer, planlagte aktiviteter og i børneinitierede lege. Vi er optaget af at inddrage forældrene til samarbejde om vores børns læring, sammenhænge og overgange samt samarbejdet med vores lokale samfund. Vores personale er alle uddannet i DUÅ (De Utrolige År). Vi er også uddannet i ICDP (International Child Development Programme) i området.

Priser og tilskud til børnepasning

Se hvad en plads i daginstitutionen koster samt mulighederne for at vælge mellem heldags- og deltidspladser.

Priser og tilskud

Feriepasning

Læs om fælles feriepasning, lukkedage og registrering af ferie.

Feriepasning

Skriv dit barn op

Skriv dit barn op til Koglehuset via Den Digitale Pladsanvisning.

Skriv dit barn op

Sundhedsplejen

Sundhedsplejen er et tilbud til gravide, forældre og børn. Vi giver råd og vejledning om jeres barn og om familiens sundhed og trivsel fra før fødslen og op gennem skolealderen.

Læs mere om sundhedsplejen